1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 507 1,0% 3 341 1,1% 3 166 1,0%
1–4 26 296 4,1% 13 555 4,3% 12 741 3,9%
5–9 35 122 5,5% 17 948 5,7% 17 174 5,3%
10–14 29 496 4,6% 15 104 4,8% 14 392 4,5%
15–19 28 685 4,5% 14 772 4,7% 13 913 4,3%
20–24 37 390 5,9% 19 216 6,1% 18 174 5,6%
25–29 41 015 6,4% 20 959 6,7% 20 056 6,2%
30–34 42 737 6,7% 21 952 7,0% 20 785 6,4%
35–39 52 224 8,2% 26 647 8,5% 25 577 7,9%
40–44 50 589 7,9% 25 573 8,1% 25 016 7,7%
45–49 41 608 6,5% 21 112 6,7% 20 496 6,3%
50–54 41 235 6,5% 20 812 6,6% 20 423 6,3%
55–59 42 715 6,7% 21 446 6,8% 21 269 6,6%
60–64 45 330 7,1% 22 299 7,1% 23 031 7,1%
65–69 42 005 6,6% 19 947 6,4% 22 058 6,8%
70–74 29 176 4,6% 12 911 4,1% 16 265 5,0%
75–79 19 385 3,0% 7 756 2,5% 11 629 3,6%
80–84 14 822 2,3% 5 480 1,7% 9 342 2,9%
85–89 7 957 1,2% 2 558 0,8% 5 399 1,7%
90–94 2 654 0,4% 669 0,2% 1 985 0,6%
95+ 344 0,1% 62 0,0% 282 0,1%
Celkem 637 292 100,0% 314 119 100,0% 323 173 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 584 1,0% 3 408 1,1% 3 176 1,0%
1–4 26 035 4,1% 13 428 4,3% 12 607 3,9%
5–9 35 558 5,6% 18 142 5,8% 17 416 5,4%
10–14 29 790 4,7% 15 236 4,8% 14 554 4,5%
15–19 28 539 4,5% 14 674 4,7% 13 865 4,3%
20–24 36 351 5,7% 18 683 5,9% 17 668 5,5%
25–29 41 084 6,4% 21 027 6,7% 20 057 6,2%
30–34 42 226 6,6% 21 717 6,9% 20 509 6,3%
35–39 51 316 8,0% 26 234 8,3% 25 082 7,8%
40–44 51 662 8,1% 26 100 8,3% 25 562 7,9%
45–49 41 817 6,6% 21 216 6,7% 20 601 6,4%
50–54 41 620 6,5% 21 029 6,7% 20 591 6,4%
55–59 41 876 6,6% 21 016 6,7% 20 860 6,5%
60–64 45 378 7,1% 22 320 7,1% 23 058 7,1%
65–69 42 743 6,7% 20 344 6,5% 22 399 6,9%
70–74 29 654 4,6% 13 136 4,2% 16 518 5,1%
75–79 19 707 3,1% 7 969 2,5% 11 738 3,6%
80–84 14 731 2,3% 5 407 1,7% 9 324 2,9%
85–89 8 096 1,3% 2 620 0,8% 5 476 1,7%
90–94 2 692 0,4% 676 0,2% 2 016 0,6%
95+ 375 0,1% 65 0,0% 310 0,1%
Celkem 637 834 100,0% 314 447 100,0% 323 387 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)