1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 403 1,0 % 3 285 1,0 % 3 118 1,0 %
1–4 26 948 4,2 % 13 871 4,4 % 13 077 4,0 %
5–9 34 065 5,3 % 17 432 5,6 % 16 633 5,1 %
10–14 28 970 4,5 % 14 876 4,7 % 14 094 4,4 %
15–19 29 401 4,6 % 15 120 4,8 % 14 281 4,4 %
20–24 39 062 6,1 % 20 007 6,4 % 19 055 5,9 %
25–29 41 252 6,5 % 21 111 6,7 % 20 141 6,2 %
30–34 44 205 6,9 % 22 718 7,2 % 21 487 6,7 %
35–39 53 681 8,4 % 27 271 8,7 % 26 410 8,2 %
40–44 48 252 7,6 % 24 403 7,8 % 23 849 7,4 %
45–49 41 651 6,5 % 21 192 6,8 % 20 459 6,3 %
50–54 40 380 6,3 % 20 337 6,5 % 20 043 6,2 %
55–59 44 509 7,0 % 22 387 7,1 % 22 122 6,8 %
60–64 45 129 7,1 % 22 130 7,1 % 22 999 7,1 %
65–69 40 667 6,4 % 19 196 6,1 % 21 471 6,6 %
70–74 27 894 4,4 % 12 327 3,9 % 15 567 4,8 %
75–79 19 078 3,0 % 7 537 2,4 % 11 541 3,6 %
80–84 14 850 2,3 % 5 516 1,8 % 9 334 2,9 %
85–89 7 695 1,2 % 2 426 0,8 % 5 269 1,6 %
90–94 2 517 0,4 % 647 0,2 % 1 870 0,6 %
95+ 302 0,0 % 65 0,0 % 237 0,1 %
Celkem 636 911 100,0 % 313 854 100,0 % 323 057 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 430 1,0 % 3 274 1,0 % 3 156 1,0 %
1–4 26 554 4,2 % 13 682 4,4 % 12 872 4,0 %
5–9 34 690 5,4 % 17 753 5,7 % 16 937 5,2 %
10–14 29 201 4,6 % 14 963 4,8 % 14 238 4,4 %
15–19 28 837 4,5 % 14 858 4,7 % 13 979 4,3 %
20–24 38 462 6,0 % 19 767 6,3 % 18 695 5,8 %
25–29 40 973 6,4 % 20 907 6,7 % 20 066 6,2 %
30–34 43 286 6,8 % 22 217 7,1 % 21 069 6,5 %
35–39 53 203 8,3 % 27 098 8,6 % 26 105 8,1 %
40–44 49 598 7,8 % 25 088 8,0 % 24 510 7,6 %
45–49 41 484 6,5 % 21 049 6,7 % 20 435 6,3 %
50–54 40 911 6,4 % 20 624 6,6 % 20 287 6,3 %
55–59 43 609 6,8 % 21 900 7,0 % 21 709 6,7 %
60–64 45 331 7,1 % 22 295 7,1 % 23 036 7,1 %
65–69 41 283 6,5 % 19 554 6,2 % 21 729 6,7 %
70–74 28 711 4,5 % 12 696 4,0 % 16 015 5,0 %
75–79 19 061 3,0 % 7 546 2,4 % 11 515 3,6 %
80–84 14 918 2,3 % 5 558 1,8 % 9 360 2,9 %
85–89 7 824 1,2 % 2 496 0,8 % 5 328 1,6 %
90–94 2 614 0,4 % 660 0,2 % 1 954 0,6 %
95+ 320 0,1 % 62 0,0 % 258 0,1 %
Celkem 637 300 100,0 % 314 047 100,0 % 323 253 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)