1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 629 1,0 % 2 902 1,1 % 2 727 1,0 %
1–4 22 007 4,0 % 11 230 4,1 % 10 777 3,9 %
5–9 30 011 5,4 % 15 443 5,7 % 14 568 5,2 %
10–14 26 954 4,9 % 13 850 5,1 % 13 104 4,7 %
15–19 24 940 4,5 % 13 003 4,8 % 11 937 4,3 %
20–24 28 698 5,2 % 14 834 5,5 % 13 864 5,0 %
25–29 34 374 6,2 % 17 731 6,5 % 16 643 6,0 %
30–34 34 888 6,3 % 18 118 6,7 % 16 770 6,0 %
35–39 40 079 7,3 % 20 725 7,6 % 19 354 6,9 %
40–44 46 773 8,5 % 23 996 8,8 % 22 777 8,1 %
45–49 37 698 6,8 % 19 263 7,1 % 18 435 6,6 %
50–54 35 511 6,4 % 17 986 6,6 % 17 525 6,3 %
55–59 32 148 5,8 % 16 047 5,9 % 16 101 5,8 %
60–64 38 446 7,0 % 18 485 6,8 % 19 961 7,1 %
65–69 38 203 6,9 % 17 731 6,5 % 20 472 7,3 %
70–74 30 899 5,6 % 13 621 5,0 % 17 278 6,2 %
75–79 19 004 3,4 % 7 759 2,9 % 11 245 4,0 %
80–84 12 952 2,4 % 4 863 1,8 % 8 089 2,9 %
85–89 8 291 1,5 % 2 709 1,0 % 5 582 2,0 %
90–94 2 845 0,5 % 753 0,3 % 2 092 0,7 %
95+ 498 0,1 % 105 0,0 % 393 0,1 %
Celkem 550 848 100,0 % 271 154 100,0 % 279 694 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 676 1,0 % 2 928 1,1 % 2 748 1,0 %
1–4 22 061 4,0 % 11 271 4,2 % 10 790 3,9 %
5–9 29 600 5,4 % 15 222 5,6 % 14 378 5,1 %
10–14 27 645 5,0 % 14 196 5,2 % 13 449 4,8 %
15–19 24 878 4,5 % 12 955 4,8 % 11 923 4,3 %
20–24 27 967 5,1 % 14 484 5,3 % 13 483 4,8 %
25–29 34 269 6,2 % 17 713 6,5 % 16 556 5,9 %
30–34 34 773 6,3 % 18 096 6,7 % 16 677 6,0 %
35–39 39 071 7,1 % 20 212 7,4 % 18 859 6,7 %
40–44 47 138 8,6 % 24 206 8,9 % 22 932 8,2 %
45–49 38 451 7,0 % 19 645 7,2 % 18 806 6,7 %
50–54 35 653 6,5 % 18 092 6,7 % 17 561 6,3 %
55–59 31 755 5,8 % 15 818 5,8 % 15 937 5,7 %
60–64 37 933 6,9 % 18 310 6,7 % 19 623 7,0 %
65–69 38 024 6,9 % 17 670 6,5 % 20 354 7,3 %
70–74 32 063 5,8 % 14 186 5,2 % 17 877 6,4 %
75–79 19 512 3,5 % 7 976 2,9 % 11 536 4,1 %
80–84 12 857 2,3 % 4 821 1,8 % 8 036 2,9 %
85–89 8 356 1,5 % 2 761 1,0 % 5 595 2,0 %
90–94 2 876 0,5 % 761 0,3 % 2 115 0,8 %
95+ 531 0,1 % 107 0,0 % 424 0,2 %
Celkem 551 089 100,0 % 271 430 100,0 % 279 659 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)