1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 525 1,0% 2 827 1,0% 2 698 1,0%
1–4 22 122 4,0% 11 333 4,2% 10 789 3,9%
5–9 30 325 5,5% 15 542 5,7% 14 783 5,3%
10–14 25 250 4,6% 13 068 4,8% 12 182 4,3%
15–19 25 205 4,6% 13 114 4,8% 12 091 4,3%
20–24 32 254 5,9% 16 577 6,1% 15 677 5,6%
25–29 34 845 6,3% 17 960 6,6% 16 885 6,0%
30–34 35 759 6,5% 18 522 6,8% 17 237 6,2%
35–39 44 586 8,1% 23 000 8,5% 21 586 7,7%
40–44 44 101 8,0% 22 655 8,4% 21 446 7,7%
45–49 35 730 6,5% 18 208 6,7% 17 522 6,3%
50–54 34 406 6,2% 17 312 6,4% 17 094 6,1%
55–59 35 076 6,4% 17 456 6,4% 17 620 6,3%
60–64 39 709 7,2% 19 014 7,0% 20 695 7,4%
65–69 37 812 6,9% 17 462 6,4% 20 350 7,3%
70–74 26 970 4,9% 11 714 4,3% 15 256 5,4%
75–79 17 322 3,1% 7 020 2,6% 10 302 3,7%
80–84 13 485 2,4% 5 045 1,9% 8 440 3,0%
85–89 7 855 1,4% 2 480 0,9% 5 375 1,9%
90–94 2 598 0,5% 658 0,2% 1 940 0,7%
95+ 335 0,1% 75 0,0% 260 0,1%
Celkem 551 270 100,0% 271 042 100,0% 280 228 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 562 1,0% 2 861 1,1% 2 701 1,0%
1–4 21 860 4,0% 11 165 4,1% 10 695 3,8%
5–9 30 625 5,6% 15 689 5,8% 14 936 5,3%
10–14 25 510 4,6% 13 202 4,9% 12 308 4,4%
15–19 25 099 4,6% 13 056 4,8% 12 043 4,3%
20–24 31 465 5,7% 16 228 6,0% 15 237 5,4%
25–29 34 618 6,3% 17 825 6,6% 16 793 6,0%
30–34 35 517 6,4% 18 361 6,8% 17 156 6,1%
35–39 43 647 7,9% 22 558 8,3% 21 089 7,5%
40–44 45 019 8,2% 23 153 8,5% 21 866 7,8%
45–49 35 952 6,5% 18 314 6,8% 17 638 6,3%
50–54 34 878 6,3% 17 551 6,5% 17 327 6,2%
55–59 34 136 6,2% 17 040 6,3% 17 096 6,1%
60–64 39 485 7,2% 18 886 7,0% 20 599 7,3%
65–69 38 490 7,0% 17 800 6,6% 20 690 7,4%
70–74 27 540 5,0% 12 003 4,4% 15 537 5,5%
75–79 17 681 3,2% 7 180 2,6% 10 501 3,7%
80–84 13 279 2,4% 4 982 1,8% 8 297 3,0%
85–89 8 043 1,5% 2 548 0,9% 5 495 2,0%
90–94 2 659 0,5% 678 0,3% 1 981 0,7%
95+ 356 0,1% 79 0,0% 277 0,1%
Celkem 551 421 100,0% 271 159 100,0% 280 262 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)