1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 463 1,0 % 2 775 1,0 % 2 688 1,0 %
1–4 22 817 4,1 % 11 714 4,3 % 11 103 4,0 %
5–9 29 426 5,3 % 15 114 5,6 % 14 312 5,1 %
10–14 24 883 4,5 % 12 873 4,7 % 12 010 4,3 %
15–19 25 711 4,7 % 13 400 4,9 % 12 311 4,4 %
20–24 33 629 6,1 % 17 214 6,3 % 16 415 5,8 %
25–29 35 318 6,4 % 18 162 6,7 % 17 156 6,1 %
30–34 36 773 6,7 % 19 066 7,0 % 17 707 6,3 %
35–39 46 387 8,4 % 23 888 8,8 % 22 499 8,0 %
40–44 42 054 7,6 % 21 561 8,0 % 20 493 7,3 %
45–49 35 649 6,5 % 18 219 6,7 % 17 430 6,2 %
50–54 33 430 6,1 % 16 788 6,2 % 16 642 5,9 %
55–59 36 971 6,7 % 18 292 6,7 % 18 679 6,7 %
60–64 39 985 7,2 % 19 148 7,1 % 20 837 7,4 %
65–69 36 845 6,7 % 16 949 6,3 % 19 896 7,1 %
70–74 25 481 4,6 % 11 025 4,1 % 14 456 5,2 %
75–79 16 904 3,1 % 6 797 2,5 % 10 107 3,6 %
80–84 13 737 2,5 % 5 112 1,9 % 8 625 3,1 %
85–89 7 554 1,4 % 2 348 0,9 % 5 206 1,9 %
90–94 2 431 0,4 % 615 0,2 % 1 816 0,6 %
95+ 282 0,1 % 61 0,0 % 221 0,1 %
Celkem 551 730 100,0 % 271 121 100,0 % 280 609 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 489 1,0 % 2 793 1,0 % 2 696 1,0 %
1–4 22 390 4,1 % 11 500 4,2 % 10 890 3,9 %
5–9 30 027 5,4 % 15 390 5,7 % 14 637 5,2 %
10–14 24 996 4,5 % 12 931 4,8 % 12 065 4,3 %
15–19 25 330 4,6 % 13 182 4,9 % 12 148 4,3 %
20–24 33 058 6,0 % 16 936 6,2 % 16 122 5,7 %
25–29 35 095 6,4 % 18 105 6,7 % 16 990 6,1 %
30–34 36 038 6,5 % 18 702 6,9 % 17 336 6,2 %
35–39 45 585 8,3 % 23 471 8,7 % 22 114 7,9 %
40–44 43 246 7,8 % 22 188 8,2 % 21 058 7,5 %
45–49 35 566 6,4 % 18 135 6,7 % 17 431 6,2 %
50–54 33 972 6,2 % 17 097 6,3 % 16 875 6,0 %
55–59 36 058 6,5 % 17 897 6,6 % 18 161 6,5 %
60–64 39 967 7,2 % 19 162 7,1 % 20 805 7,4 %
65–69 37 154 6,7 % 17 134 6,3 % 20 020 7,1 %
70–74 26 425 4,8 % 11 436 4,2 % 14 989 5,3 %
75–79 16 983 3,1 % 6 866 2,5 % 10 117 3,6 %
80–84 13 702 2,5 % 5 105 1,9 % 8 597 3,1 %
85–89 7 671 1,4 % 2 411 0,9 % 5 260 1,9 %
90–94 2 533 0,5 % 638 0,2 % 1 895 0,7 %
95+ 305 0,1 % 68 0,0 % 237 0,1 %
Celkem 551 590 100,0 % 271 147 100,0 % 280 443 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)