1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 111 660 1,1 % 57 283 1,1 % 54 377 1,0 %
1–4 440 793 4,2 % 225 889 4,3 % 214 904 4,0 %
5–9 592 478 5,6 % 303 330 5,8 % 289 148 5,4 %
10–14 490 411 4,6 % 252 046 4,9 % 238 365 4,4 %
15–19 458 382 4,3 % 235 233 4,5 % 223 149 4,2 %
20–24 572 082 5,4 % 292 657 5,6 % 279 425 5,2 %
25–29 687 811 6,5 % 351 592 6,8 % 336 219 6,3 %
30–34 733 351 6,9 % 377 607 7,3 % 355 744 6,6 %
35–39 866 783 8,2 % 446 104 8,6 % 420 679 7,8 %
40–44 897 487 8,5 % 461 018 8,9 % 436 469 8,1 %
45–49 704 832 6,7 % 360 978 7,0 % 343 854 6,4 %
50–54 689 913 6,5 % 349 806 6,7 % 340 107 6,3 %
55–59 642 358 6,1 % 319 016 6,1 % 323 342 6,0 %
60–64 716 536 6,8 % 344 023 6,6 % 372 513 6,9 %
65–69 692 070 6,6 % 319 359 6,1 % 372 711 6,9 %
70–74 513 816 4,9 % 223 434 4,3 % 290 382 5,4 %
75–79 331 833 3,1 % 133 828 2,6 % 198 005 3,7 %
80–84 230 616 2,2 % 83 382 1,6 % 147 234 2,7 %
85–89 136 840 1,3 % 42 772 0,8 % 94 068 1,8 %
90–94 48 051 0,5 % 12 161 0,2 % 35 890 0,7 %
95+ 7 181 0,1 % 1 494 0,0 % 5 687 0,1 %
Celkem 10 565 284 100,0 % 5 193 012 100,0 % 5 372 272 100,0 %
k 31.12.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 112 544 1,1 % 57 757 1,1 % 54 787 1,0 %
1–4 442 290 4,2 % 226 643 4,4 % 215 647 4,0 %
5–9 593 168 5,6 % 303 559 5,8 % 289 609 5,4 %
10–14 499 273 4,7 % 256 689 4,9 % 242 584 4,5 %
15–19 458 673 4,3 % 235 431 4,5 % 223 242 4,2 %
20–24 553 701 5,2 % 283 208 5,4 % 270 493 5,0 %
25–29 685 593 6,5 % 350 383 6,7 % 335 210 6,2 %
30–34 730 407 6,9 % 376 224 7,2 % 354 183 6,6 %
35–39 848 689 8,0 % 436 905 8,4 % 411 784 7,7 %
40–44 914 338 8,6 % 469 722 9,0 % 444 616 8,3 %
45–49 713 002 6,7 % 365 300 7,0 % 347 702 6,5 %
50–54 694 843 6,6 % 352 551 6,8 % 342 292 6,4 %
55–59 631 422 6,0 % 314 173 6,0 % 317 249 5,9 %
60–64 711 955 6,7 % 342 397 6,6 % 369 558 6,9 %
65–69 691 356 6,5 % 319 288 6,1 % 372 068 6,9 %
70–74 532 653 5,0 % 232 026 4,5 % 300 627 5,6 %
75–79 340 072 3,2 % 137 596 2,6 % 202 476 3,8 %
80–84 229 227 2,2 % 83 098 1,6 % 146 129 2,7 %
85–89 138 667 1,3 % 43 637 0,8 % 95 030 1,8 %
90–94 48 997 0,5 % 12 443 0,2 % 36 554 0,7 %
95+ 7 950 0,1 % 1 657 0,0 % 6 293 0,1 %
Celkem 10 578 820 100,0 % 5 200 687 100,0 % 5 378 133 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)