1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 110 356 1,0% 56 627 1,1% 53 729 1,0%
1–4 443 261 4,2% 227 193 4,4% 216 068 4,0%
5–9 583 330 5,5% 298 705 5,8% 284 625 5,3%
10–14 475 256 4,5% 244 424 4,7% 230 832 4,3%
15–19 460 516 4,4% 236 056 4,6% 224 460 4,2%
20–24 607 141 5,8% 310 541 6,0% 296 600 5,5%
25–29 693 341 6,6% 354 851 6,9% 338 490 6,3%
30–34 742 464 7,0% 382 370 7,4% 360 094 6,7%
35–39 900 789 8,5% 463 043 8,9% 437 746 8,2%
40–44 859 442 8,2% 441 560 8,5% 417 882 7,8%
45–49 694 256 6,6% 355 376 6,9% 338 880 6,3%
50–54 676 323 6,4% 342 542 6,6% 333 781 6,2%
55–59 666 560 6,3% 329 749 6,4% 336 811 6,3%
60–64 724 130 6,9% 346 795 6,7% 377 335 7,0%
65–69 681 817 6,5% 313 775 6,1% 368 042 6,9%
70–74 488 467 4,6% 212 234 4,1% 276 233 5,2%
75–79 316 042 3,0% 126 489 2,4% 189 553 3,5%
80–84 234 190 2,2% 84 078 1,6% 150 112 2,8%
85–89 133 092 1,3% 41 038 0,8% 92 054 1,7%
90–94 46 224 0,4% 11 544 0,2% 34 680 0,6%
95+ 5 945 0,1% 1 252 0,0% 4 693 0,1%
Celkem 10 542 942 100,0% 5 180 242 100,0% 5 362 700 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 110 777 1,0% 56 803 1,1% 53 974 1,0%
1–4 439 417 4,2% 225 209 4,3% 214 208 4,0%
5–9 591 957 5,6% 303 194 5,8% 288 763 5,4%
10–14 481 565 4,6% 247 403 4,8% 234 162 4,4%
15–19 458 003 4,3% 234 956 4,5% 223 047 4,2%
20–24 590 522 5,6% 302 126 5,8% 288 396 5,4%
25–29 690 104 6,5% 352 844 6,8% 337 260 6,3%
30–34 736 368 7,0% 379 020 7,3% 357 348 6,7%
35–39 885 086 8,4% 455 413 8,8% 429 673 8,0%
40–44 880 941 8,3% 452 434 8,7% 428 507 8,0%
45–49 696 832 6,6% 356 714 6,9% 340 118 6,3%
50–54 685 062 6,5% 347 096 6,7% 337 966 6,3%
55–59 653 439 6,2% 323 938 6,2% 329 501 6,1%
60–64 721 358 6,8% 345 762 6,7% 375 596 7,0%
65–69 692 992 6,6% 319 544 6,2% 373 448 7,0%
70–74 495 189 4,7% 214 962 4,1% 280 227 5,2%
75–79 323 695 3,1% 130 133 2,5% 193 562 3,6%
80–84 232 005 2,2% 83 653 1,6% 148 352 2,8%
85–89 135 023 1,3% 41 916 0,8% 93 107 1,7%
90–94 47 086 0,4% 11 873 0,2% 35 213 0,7%
95+ 6 422 0,1% 1 337 0,0% 5 085 0,1%
Celkem 10 553 843 100,0% 5 186 330 100,0% 5 367 513 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)