1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 108 384 1,0 % 55 585 1,1 % 52 799 1,0 %
1–4 453 272 4,3 % 232 168 4,5 % 221 104 4,1 %
5–9 563 103 5,4 % 288 537 5,6 % 274 566 5,1 %
10–14 464 456 4,4 % 238 995 4,6 % 225 461 4,2 %
15–19 471 447 4,5 % 241 546 4,7 % 229 901 4,3 %
20–24 634 441 6,0 % 324 236 6,3 % 310 205 5,8 %
25–29 700 831 6,7 % 359 435 7,0 % 341 396 6,4 %
30–34 762 915 7,2 % 392 937 7,6 % 369 978 6,9 %
35–39 925 721 8,8 % 475 148 9,2 % 450 573 8,4 %
40–44 813 473 7,7 % 418 097 8,1 % 395 376 7,4 %
45–49 695 801 6,6 % 355 929 6,9 % 339 872 6,3 %
50–54 655 400 6,2 % 331 463 6,4 % 323 937 6,0 %
55–59 694 521 6,6 % 342 117 6,6 % 352 404 6,6 %
60–64 728 136 6,9 % 348 046 6,7 % 380 090 7,1 %
65–69 664 083 6,3 % 304 644 5,9 % 359 439 6,7 %
70–74 467 355 4,4 % 202 880 3,9 % 264 475 4,9 %
75–79 306 048 2,9 % 121 639 2,4 % 184 409 3,4 %
80–84 236 906 2,3 % 84 531 1,6 % 152 375 2,8 %
85–89 129 719 1,2 % 39 313 0,8 % 90 406 1,7 %
90–94 43 710 0,4 % 10 831 0,2 % 32 879 0,6 %
95+ 5 061 0,0 % 1 069 0,0 % 3 992 0,1 %
Celkem 10 524 783 100,0 % 5 169 146 100,0 % 5 355 637 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 109 943 1,0 % 56 454 1,1 % 53 489 1,0 %
1–4 447 126 4,2 % 229 186 4,4 % 217 940 4,1 %
5–9 574 904 5,5 % 294 328 5,7 % 280 576 5,2 %
10–14 469 072 4,5 % 241 497 4,7 % 227 575 4,2 %
15–19 463 083 4,4 % 237 164 4,6 % 225 919 4,2 %
20–24 623 989 5,9 % 319 034 6,2 % 304 955 5,7 %
25–29 696 939 6,6 % 357 001 6,9 % 339 938 6,3 %
30–34 749 002 7,1 % 385 911 7,5 % 363 091 6,8 %
35–39 917 230 8,7 % 470 998 9,1 % 446 232 8,3 %
40–44 838 729 8,0 % 431 015 8,3 % 407 714 7,6 %
45–49 692 290 6,6 % 354 319 6,8 % 337 971 6,3 %
50–54 668 093 6,3 % 338 213 6,5 % 329 880 6,2 %
55–59 680 114 6,5 % 335 746 6,5 % 344 368 6,4 %
60–64 727 355 6,9 % 348 036 6,7 % 379 319 7,1 %
65–69 671 051 6,4 % 308 199 6,0 % 362 852 6,8 %
70–74 482 043 4,6 % 209 638 4,0 % 272 405 5,1 %
75–79 308 614 2,9 % 122 957 2,4 % 185 657 3,5 %
80–84 236 599 2,2 % 84 629 1,6 % 151 970 2,8 %
85–89 131 259 1,2 % 40 216 0,8 % 91 043 1,7 %
90–94 45 374 0,4 % 11 222 0,2 % 34 152 0,6 %
95+ 5 466 0,1 % 1 164 0,0 % 4 302 0,1 %
Celkem 10 538 275 100,0 % 5 176 927 100,0 % 5 361 348 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)