1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 113 379 1,1 % 58 152 1,1 % 55 227 1,0 %
1–4 444 421 4,2 % 227 847 4,4 % 216 574 4,0 %
5–9 589 024 5,6 % 301 499 5,8 % 287 525 5,3 %
10–14 511 838 4,8 % 262 934 5,0 % 248 904 4,6 %
15–19 460 220 4,3 % 236 342 4,5 % 223 878 4,2 %
20–24 539 180 5,1 % 275 796 5,3 % 263 384 4,9 %
25–29 681 187 6,4 % 348 287 6,7 % 332 900 6,2 %
30–34 726 977 6,9 % 374 626 7,2 % 352 351 6,5 %
35–39 832 501 7,9 % 428 785 8,2 % 403 716 7,5 %
40–44 924 054 8,7 % 474 718 9,1 % 449 336 8,3 %
45–49 726 515 6,9 % 372 333 7,1 % 354 182 6,6 %
50–54 697 010 6,6 % 353 930 6,8 % 343 080 6,4 %
55–59 624 242 5,9 % 311 068 6,0 % 313 174 5,8 %
60–64 704 981 6,7 % 339 456 6,5 % 365 525 6,8 %
65–69 687 730 6,5 % 318 073 6,1 % 369 657 6,9 %
70–74 550 969 5,2 % 240 377 4,6 % 310 592 5,8 %
75–79 349 174 3,3 % 141 676 2,7 % 207 498 3,9 %
80–84 227 904 2,2 % 82 805 1,6 % 145 099 2,7 %
85–89 140 249 1,3 % 44 431 0,9 % 95 818 1,8 %
90–94 49 427 0,5 % 12 649 0,2 % 36 778 0,7 %
95+ 8 544 0,1 % 1 791 0,0 % 6 753 0,1 %
Celkem 10 589 526 100,0 % 5 207 575 100,0 % 5 381 951 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 114 213 1,1 % 58 549 1,1 % 55 664 1,0 %
1–4 446 550 4,2 % 229 048 4,4 % 217 502 4,0 %
5–9 585 156 5,5 % 299 585 5,7 % 285 571 5,3 %
10–14 524 758 4,9 % 269 362 5,2 % 255 396 4,7 %
15–19 462 200 4,4 % 237 506 4,6 % 224 694 4,2 %
20–24 525 198 5,0 % 268 693 5,1 % 256 505 4,8 %
25–29 677 564 6,4 % 346 641 6,6 % 330 923 6,1 %
30–34 724 445 6,8 % 373 532 7,2 % 350 913 6,5 %
35–39 817 364 7,7 % 421 221 8,1 % 396 143 7,3 %
40–44 934 896 8,8 % 480 288 9,2 % 454 608 8,4 %
45–49 741 070 7,0 % 379 907 7,3 % 361 163 6,7 %
50–54 700 067 6,6 % 355 788 6,8 % 344 279 6,4 %
55–59 617 823 5,8 % 308 389 5,9 % 309 434 5,7 %
60–64 698 568 6,6 % 336 853 6,5 % 361 715 6,7 %
65–69 684 548 6,5 % 317 104 6,1 % 367 444 6,8 %
70–74 569 661 5,4 % 248 936 4,8 % 320 725 6,0 %
75–79 358 552 3,4 % 145 902 2,8 % 212 650 3,9 %
80–84 226 588 2,1 % 82 491 1,6 % 144 097 2,7 %
85–89 141 839 1,3 % 45 232 0,9 % 96 607 1,8 %
90–94 49 852 0,5 % 12 853 0,2 % 36 999 0,7 %
95+ 9 143 0,1 % 1 911 0,0 % 7 232 0,1 %
Celkem 10 610 055 100,0 % 5 219 791 100,0 % 5 390 264 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)