1.1.5 Index stáří

Index stáří – počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let

Index stáří – počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let

Index stáří