1.1.5 Index stáří

Území Index stáří
Česká republika 119,9
Hl. m. Praha 123,1
Středočeský kraj 101
Jihočeský kraj 120,4
Plzeňský kraj 126
Karlovarský kraj 124,1
Ústecký kraj 113,3
Liberecký kraj 117,1
Královéhradecký kraj 130,7
Pardubický kraj 121,5
Kraj Vysočina 125,4
Jihomoravský kraj 122,5
Olomoucký kraj 125,1
Zlínský kraj 129,8
Moravskoslezský kraj 123

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)