1.1.5 Index stáří

Území Index stáří
Česká republika 118,2
Hl. m. Praha 124,7
Středočeský kraj 100
Jihočeský kraj 119,4
Plzeňský kraj 124,5
Karlovarský kraj 119,6
Ústecký kraj 110,1
Liberecký kraj 114,2
Královéhradecký kraj 127,8
Pardubický kraj 119,4
Kraj Vysočina 123,1
Jihomoravský kraj 121,6
Olomoucký kraj 122,9
Zlínský kraj 127,4
Moravskoslezský kraj 120,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)