Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 608 5,1
II. Novotvary 157 183 14,9
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 794 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 725 5,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 165 6,9
VI. Nemoci nervové soustavy 68 681 6,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 653 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 617 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 286 760 27,1
X. Nemoci dýchací soustavy 137 784 13,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 189 18,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 639 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168 588 16,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 800 16,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 778 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 78 465 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185 435 17,6
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 297 6,7
XXIb. Živě narozené děti 96 262 9,1
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 684 12,7
Celkem 2 202 073 208,4