Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 068 5,1
II. Novotvary 156 055 14,8
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 800 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 670 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 890 7,0
VI. Nemoci nervové soustavy 67 253 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 351 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 207 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 292 756 27,7
X. Nemoci dýchací soustavy 146 316 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 194 509 18,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 565 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166 378 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 086 16,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 158 866 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 712 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 681 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 297 7,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186 598 17,7
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 415 6,8
XXIb. Živě narozené děti 92 657 8,8
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 095 12,6
Celkem 2 216 225 210,0