Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

Česká republika
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 100 377 9,50