Průměrná hrubá mzda/plat

Česká republika
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 65 885
farmaceuti 40 090
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 30 280
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 232
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 815
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 863
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 28 054
pedagogičtí pracovníci 24 722
technicko-hospodářští pracovníci 31 352
dělníci a provozní pracovníci 17 197
celkem 31 754