Průměrná hrubá mzda/plat

Česká republika
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 70 672
farmaceuti 41 175
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 33 927
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 30 707
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 33 443
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 21 348
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 29 666
technicko-hospodářští pracovníci 32 875
dělníci a provozní pracovníci 18 443
celkem 34 337