Počty pracovníků ve zdravotnictví

Česká republika
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 606 3,90
zubní lékaři 7 495 0,70
farmaceuti 6 301 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 84 320 8,00
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 20 771 2,00
dělníci a provozní pracovníci 25 772 2,40
celkem pracovníci ve zdravotnictví 261 552 24,80