Počty pracovníků ve zdravotnictví

Česká republika
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 41 290 3,90
zubní lékaři 7 577 0,70
farmaceuti 6 521 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 82 688 7,80
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 753 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 335 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 34 297 3,20
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 3 448 0,30
pedagogičtí pracovníci 386 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 19 599 1,90
dělníci a provozní pracovníci 23 016 2,20
celkem pracovníci ve zdravotnictví 254 910 24,20