Počet lůžek podle typu péče

Česká republika
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 252 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 5 569 0,5
akutní lůžková péče standardní 42 690 4,0
následná lůžková péče 24 274 2,3
dlouhodobá lůžková péče 5 189 0,5
celkem 77 974 7,4