Pohyb obyvatel

Česká republika
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 589 526
živě narození 114 405 10,8
zemřelí 111 443 10,5
přistěhovalí 45 957 4,3
vystěhovalí 17 684 1,7
přirozený přírůstek 2 962 0,3
přírůstek stěhováním 28 273 2,7
celkový přírůstek 31 235 2,9
sňatky 52 567 5,0
rozvody 25 755 2,4
potraty 35 012 14,7