Obyvatelstvo podle zaměstnání

Česká republika
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 139 486,4
zákonodárci a řídící pracovníci 269 25,5
specialisté 787 74,5
techničtí a odborní pracovníci 884 83,7
úředníci 476 45,1
pracovníci ve službách a prodeji 783 74,1
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 70 6,6
řemeslníci a opraváři 868 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 702 66,4
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 284 26,9
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4