Obyvatelstvo podle zaměstnání

Česká republika
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 042 478,2
zákonodárci a řídící pracovníci 274 26,0
specialisté 764 72,4
techničtí a odborní pracovníci 857 81,3
úředníci 465 44,1
pracovníci ve službách a prodeji 775 73,5
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 62 5,9
řemeslníci a opraváři 866 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 684 64,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 281 26,6
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4