Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,20
45 let 37,10
65 let 19,20