Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,00
45 let 36,90
65 let 18,90