Index stáří

Česká republika
Index stáří
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 118,2