Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

Česká republika
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 101 2,3 %
ženy 111 2,4 %
celkem 211 2,4 %