DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 565 284
muži 5 193 012 49,2 %
ženy 5 372 272 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 552 453 5,2 %
5–9 let 592 478 5,6 %
10–14 let 490 411 4,6 %
15–19 let 458 382 4,3 %
20–24 let 572 082 5,4 %
25–29 let 687 811 6,5 %
30–34 let 733 351 6,9 %
35–39 let 866 783 8,2 %
40–44 let 897 487 8,5 %
45–49 let 704 832 6,7 %
50–54 let 689 913 6,5 %
55–59 let 642 358 6,1 %
60–64 let 716 536 6,8 %
65–69 let 692 070 6,6 %
70–74 let 513 816 4,9 %
75–79 let 331 833 3,1 %
80–84 let 230 616 2,2 %
85+ let 192 072 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 635 342 15,5 %
15–64 let 6 969 535 66,0 %
65+ let 1 960 407 18,6 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 75,40
45 let 32,00
65 let 15,70
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,20
45 let 37,10
65 let 19,20
Index stáří
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 119,9
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 139 809 1,3 %
ženy 282 879 2,7 %
celkem 422 688 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 565 284
živě narození 112 663 10,7
zemřelí 107 750 10,2
přistěhovalí 37 503 3,5
vystěhovalí 17 439 1,7
přirozený přírůstek 4 913 0,5
přírůstek stěhováním 20 064 1,9
celkový přírůstek 24 977 2,4
sňatky 50 768 4,8
rozvody 24 996 2,4
potraty 35 921 15,0
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 212 5,9
umělá přerušení těhotenství 20 406 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 4 228 1,8
mimoděložní 1 300 0,5
ostatní 3 0,0
celkem 35 921 15,0
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60
Živě narození
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 112 663
- z toho muži 57 837 48,7 %
- z toho ženy 54 826 51,3 %
jako první v pořadí 54 918 48,7 %
jako druhé v pořadí 41 302 36,7 %
jako třetí v pořadí 11 767 10,4 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 676 4,2 %
mimo manželství 54 733 48,6 %
Průměrný věk matky
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 107 750 1 019,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 034 19,30
II. Novotvary 27 806 263,20
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 228 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 521 42,80
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 410 13,30
VI. Nemoci nervové soustavy 3 156 29,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 47 611 450,60
X. Nemoci dýchací soustavy 7 128 67,50
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 512 42,70
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 167 1,60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 193 1,80
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 536 14,50
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 194 1,80
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 165 1,60
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 572 14,90
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 511 52,20
Hustota zalidnění
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 229 13,8 %
střední bez maturity 3 026 33,9 %
střední s maturitou 3 005 33,7 %
vysokoškolské 1 654 18,5 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 101 2,3 %
ženy 111 2,4 %
celkem 211 2,4 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 139 486,4
zákonodárci a řídící pracovníci 269 25,5
specialisté 787 74,5
techničtí a odborní pracovníci 884 83,7
úředníci 476 45,1
pracovníci ve službách a prodeji 783 74,1
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 70 6,6
řemeslníci a opraváři 868 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 702 66,4
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 284 26,9
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4