DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 542 942
muži 5 180 242 49,1 %
ženy 5 362 700 50,9 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 553 617 5,3 %
5–9 let 583 330 5,5 %
10–14 let 475 256 4,5 %
15–19 let 460 516 4,4 %
20–24 let 607 141 5,8 %
25–29 let 693 341 6,6 %
30–34 let 742 464 7,0 %
35–39 let 900 789 8,5 %
40–44 let 859 442 8,2 %
45–49 let 694 256 6,6 %
50–54 let 676 323 6,4 %
55–59 let 666 560 6,3 %
60–64 let 724 130 6,9 %
65–69 let 681 817 6,5 %
70–74 let 488 467 4,6 %
75–79 let 316 042 3,0 %
80–84 let 234 190 2,2 %
85+ let 185 261 1,8 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 612 203 15,3 %
15–64 let 7 024 962 66,6 %
65+ let 1 905 777 18,1 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 75,10
45 let 31,80
65 let 15,60
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,00
45 let 36,90
65 let 18,90
Index stáří
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 118,2
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 138 779 2,7 %
ženy 281 757 5,2 %
celkem 420 536 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 542 942
živě narození 110 764 10,5
zemřelí 111 173 10,5
přistěhovalí 34 922 3,3
vystěhovalí 18 945 1,8
přirozený přírůstek -409 0,0
přírůstek stěhováním 15 977 1,5
celkový přírůstek 15 568 1,5
sňatky 48 191 4,6
rozvody 26 083 2,5
potraty 35 761 3,4
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 082 5,8
umělá přerušení těhotenství 20 403 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 4 114 1,7
mimoděložní 1 276 0,5
ostatní 0 0,0
celkem 35 761 14,8
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60
Živě narození
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 110 764
- z toho muži 56 817 51,3 %
- z toho ženy 53 947 48,7 %
jako první v pořadí 53 223 48,1 %
jako druhé v pořadí 41 276 37,3 %
jako třetí v pořadí 11 598 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 667 4,2 %
mimo manželství 52 976 47,8 %
Průměrný věk matky
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 111 173 1 054,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 978 18,80
II. Novotvary 27 407 260,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 237 2,20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 491 42,60
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 491 14,10
VI. Nemoci nervové soustavy 3 019 28,60
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 969 483,40
X. Nemoci dýchací soustavy 7 478 70,90
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 659 44,20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 179 1,70
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 241 2,30
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 412 13,40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 151 1,40
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 156 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 485 14,10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 812 55,10
Hustota zalidnění
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 254 14,0 %
střední bez maturity 3 047 34,1 %
střední s maturitou 3 030 33,9 %
vysokoškolské 1 588 17,8 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 125 2,9 %
ženy 143 3,1 %
celkem 268 3,0 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 042 478,2
zákonodárci a řídící pracovníci 274 26,0
specialisté 764 72,4
techničtí a odborní pracovníci 857 81,3
úředníci 465 44,1
pracovníci ve službách a prodeji 775 73,5
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 62 5,9
řemeslníci a opraváři 866 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 684 64,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 281 26,6
zaměstnanci v ozbrojených silách 14 1,4