DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2013–2014, ČR 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 75,80
45 let 32,40
65 let 16,00
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2013–2014, ČR 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,70
45 let 37,50
65 let 19,50
Hustota zalidnění
Rok: 2014
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 133