DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 10 589 526
muži 5 207 575 49,2 %
ženy 5 381 951 50,8 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 557 800 5,3 %
5–9 let 589 024 5,6 %
10–14 let 511 838 4,8 %
15–19 let 460 220 4,3 %
20–24 let 539 180 5,1 %
25–29 let 681 187 6,4 %
30–34 let 726 977 6,9 %
35–39 let 832 501 7,9 %
40–44 let 924 054 8,7 %
45–49 let 726 515 6,9 %
50–54 let 697 010 6,6 %
55–59 let 624 242 5,9 %
60–64 let 704 981 6,7 %
65–69 let 687 730 6,5 %
70–74 let 550 969 5,2 %
75–79 let 349 174 3,3 %
80–84 let 227 904 2,2 %
85+ let 198 220 1,3 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 670 677 15,7 %
15–64 let 6 899 195 65,0 %
65+ let 2 040 183 19,2 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 76,00
45 let 32,60
65 let 16,10
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,90
45 let 37,70
65 let 19,60
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 121,4
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 141 676 1,3 %
ženy 284 448 2,7 %
celkem 426 124 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 10 589 526
živě narození 114 405 10,8
zemřelí 111 443 10,5
přistěhovalí 45 957 4,3
vystěhovalí 17 684 1,7
přirozený přírůstek 2 962 0,3
přírůstek stěhováním 28 273 2,7
celkový přírůstek 31 235 2,9
sňatky 52 567 5,0
rozvody 25 755 2,4
potraty 35 012 14,7
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 3 918 1,6
mimoděložní 1 405 0,6
ostatní 2 0,0
celkem 35 012 14,7
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 114 405 10,8 %
- z toho muži 58 671 51,3 %
- z toho ženy 55 734 48,7 %
jako první v pořadí 55 726 48,7 %
jako druhé v pořadí 41 832 36,6 %
jako třetí v pořadí 12 022 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 4 825 4,2 %
mimo manželství 56 091 49,0 %
Průměrný věk matky
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,7
při narození prvního dítěte 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 111 443 1 052,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 068 19,50
II. Novotvary 27 852 263,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 219 2,10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 497 42,50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 733 16,40
VI. Nemoci nervové soustavy 3 269 30,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 49 346 466,00
X. Nemoci dýchací soustavy 8 067 76,20
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 769 45,00
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 216 2,00
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 227 2,10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 605 15,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 177 1,70
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 162 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 624 15,30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 608 53,00
Hustota zalidnění
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 1 207 13,5 %
střední bez maturity 2 964 33,2 %
střední s maturitou 3 039 34,0 %
vysokoškolské 1 708 19,1 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 70 1,6 %
ženy 86 1,9 %
celkem 156 1,7 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 250 23,6
specialisté 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 930 87,8
úředníci 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 69 6,5
řemeslníci a opraváři 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 17 1,6