Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 163

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

... Subjektivně vnímané zdraví... ...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subj... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzd... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzdě... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzd... ... stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví,... ... stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzdělání...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... Délka života ve zdraví (Healthy Life... ... života ve zdraví (počet let, které jedinec prožije bez dlouhodobého omezení) a její podíl na ce... ... ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalita života,... ... demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalita života, nadě...

2.7.3 Chronická nemocnost

...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob...

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob...

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob...

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

...zdraví, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotn... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obez... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obezita, tělesná hmo...

Index tělesné hmotnosti

...zdraví, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnos... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obez... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obezita, tělesná hmo...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

... Vzdělání... ... demografie, vzdělávání, stupeň vzdělání...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ ... ... demografie, vzdělávání, stupeň vzdělání...

1.7. Socioekonomické ukazatele

3. Ekonomické ukazatele

1.1.3 Naděje dožití

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Ukazatele potratovosti

... ČR): Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ), Národní registr potratů (NRPOT). Český statistický úřad (ČSÚ): Informač...

Výskyt vrozených vývojových vad

... nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a zejména pak k hodnocení zdravotního stavu novorozenců a dětí. Slouží k vyh...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a hodnocení zdravotního stavu novorozenců. To je jedním z mnoha kroků k říze...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poruchy duševní a poruchy chování zahrnuje všechna úmrtí... ... zdraví,...

2. Ukazatele zdravotního stavu

Ekonomické ukazatele – hospodaření

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všec...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úm...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku ostatních příčin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako ...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů (dg. C00–C97) udává počet nově zjištěn...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet nově zjiště...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmr...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence mezoteliomu (dg. C45) udává počet nově zjištěných onemoc...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, k...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility z...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů kolorekta (dg. C18-C20) udává počet nov...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrt...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, ...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, k...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zahrn...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice a průdušky zahrnu...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zá...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného sebepoškození zahrnuje všechna úmrtí, k...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů prsu (dg. C50) udává počet nově zjišt...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechn...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru prostaty (dg. C61) udává počet nově zji...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného napadení nebo útoku zahrnuje všechna úm...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna ú...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plíce (dg. C33-C...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru jícnu (dg. C15) udává počet nově zjišt...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů žaludku (dg. C16) udává počet nově zjiš...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (dg. C56) udává počet nově zj...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnu...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru močového měchýře (dg. C67) udává počet ...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udává počet nově z...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů hrdla děložního (dg. C53) udává počet n...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku z...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ...

2.7.19 Konzumace zeleniny

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje v...

Kouření

... primární prevence, životní styl, dotazníky...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahr...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (dg....

Zdroje dat

... registr reprodukčního zdraví (NRRZ) Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKO...

2.7.18 Konzumace ovoce

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

Populační projekce

Hlášené případy tuberkulózy

... systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registr tuberkulózy (RTBC), Český statistický úřad – demografické údaj... ... jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Informační systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOV...

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtnost zahrnuje všechna zaznamenaná úmrtí bez rozlišení pří...

2.7.11 Kouření

... primární prevence, životní styl, dotazníky...

Mortalita – pády (W00–W19)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako ...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrt...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, ...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, k...

2.7.10 Vysoký krevní tlak

... faktory, krevní tlak, tlak krve, dotazníky...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva zahrnuje všec...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechn...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna ú...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrt...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnu...

Vysoký krevní tlak

... faktory, krevní tlak, tlak krve, dotazníky...

Mortalita - nehody (V01–X59)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahr...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmr...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce ...

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

... osob, které hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi dobrý či dobrý (v %)...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje v...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, k...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zá...

Mortalita - ostatní příčiny

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demo...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna ...

Celková mortalita

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demo...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje ...

4. Infrastruktura zdravotní péče

10. Indikátory zdravotní péče

O portálu

... stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na ...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registr pohlavních nemocí, Český statistický úřad – demografické údaje... ... jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Statistickou jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, ...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet ...

Nápověda

... prezentace indikátorů zdraví a zdravotní péče Dostupné nástroje a výstupy 1. Vyhle...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence mezoteliomu (dg. C45) udává počet osob s dan...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů prsu (dg. C50) u žen udá...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru jícnu (dg. C15) udává poče...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru močového měchýře (dg. C67)...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů žaludku (dg. C16) udává po...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru vaječníku (dg. C56) udává ...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udá...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů kolorekta (dg. C18-C20) ud...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů (dg. C00–C97) udává počet ...

Věková struktura obyvatelstva

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních a rela...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru prostaty (dg. C61) udává p...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů hrdla děložního (dg. C53) ...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

Pohyb obyvatel

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

Souhrnné přehledy

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plí...

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbu...

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

Úvod

... nově vznikajícího Strategického rámce Zdraví 2030. Situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a zapojení ÚZIS ČR v ...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

4.6. Přístrojové vybavení

6. Morbidita

6.1. Incidence dle diagnóz

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek