Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 172

2.7.3 Chronická nemocnost

... Chronická nemoc... ...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob... ... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, mo... ... stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, m... ... chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém,... ... dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, morbidita...

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob... ... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chr... ... stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chronické omezení akt... ... chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chronické omezení aktivity, H...

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chro... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlou... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemo... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní prob... ... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chr... ... stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chronické omezení akt... ... chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chronické omezení aktivity, H...

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

... Subjektivně vnímané zdraví... ...zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subj... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzd... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzdě... ... kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, subjektivní zdraví, vzd...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... Délka života ve zdraví (Healthy Life... ... života ve zdraví (počet let, které jedinec prožije bez dlouhodobého omezení) a její podíl na ce... ... ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalita života,... ... demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalita života, nadě...

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

...zdraví, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotn... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obez... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obezita, tělesná hmo...

3. Ekonomické ukazatele

... dlouhodobou nemoc nebo dlouhodobý zdravotní problém (v...

Index tělesné hmotnosti

...zdraví, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnos... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obez... ... dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, index tělesné hmotnosti, BMI, obezita, tělesná hmo...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

6. Morbidita

... Morbidita...

7. Mortalita

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

...chronická nemoc,...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility z...

CHOPN (J40–J44)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje v...

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zahrn...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje v...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

1.7. Socioekonomické ukazatele

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje ...

1.1.3 Naděje dožití

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Ukazatele potratovosti

... ČR): Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ), Národní registr potratů (NRPOT). Český statistický úřad (ČSÚ): Informač...

Výskyt vrozených vývojových vad

... nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a zejména pak k hodnocení zdravotního stavu novorozenců a dětí. Slouží k vyh...

2. Ukazatele zdravotního stavu

4. Infrastruktura zdravotní péče

Ekonomické ukazatele – hospodaření

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

10. Indikátory zdravotní péče

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a hodnocení zdravotního stavu novorozenců. To je jedním z mnoha kroků k říze...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poruchy duševní a poruchy chování zahrnuje všechna úmrtí... ... zdraví,...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všec...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úm...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku ostatních příčin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př...

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

... osob, které hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi dobrý či dobrý (v %)...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako ...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmr...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, k...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrt...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, ...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, k...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů (dg. C00–C97) udává počet nově zjištěn...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet nově zjiště...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence mezoteliomu (dg. C45) udává počet nově zjištěných onemoc...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů kolorekta (dg. C18-C20) udává počet nov...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice a průdušky zahrnu...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zá...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

2.7.19 Konzumace zeleniny

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného sebepoškození zahrnuje všechna úmrtí, k...

Kouření

... primární prevence, životní styl, dotazníky...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechn...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného napadení nebo útoku zahrnuje všechna úm...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna ú...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

2.7.18 Konzumace ovoce

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

Populační projekce

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů prsu (dg. C50) udává počet nově zjišt...

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru prostaty (dg. C61) udává počet nově zji...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plíce (dg. C33-C...

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnu...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru jícnu (dg. C15) udává počet nově zjišt...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů žaludku (dg. C16) udává počet nově zjiš...

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (dg. C56) udává počet nově zj...

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

... návyky, potrava - zvyklosti, dotazníky...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru močového měchýře (dg. C67) udává počet ...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku z...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udává počet nově z...

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů hrdla děložního (dg. C53) udává počet n...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahr...

2.7.11 Kouření

... primární prevence, životní styl, dotazníky...

Zdroje dat

... registr reprodukčního zdraví (NRRZ) Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKO...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovliv... ... je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (dg....

2.7.10 Vysoký krevní tlak

... faktory, krevní tlak, tlak krve, dotazníky...

Hlášené případy tuberkulózy

... systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registr tuberkulózy (RTBC), Český statistický úřad – demografické údaj... ... jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Informační systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOV...

Vysoký krevní tlak

... faktory, krevní tlak, tlak krve, dotazníky...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet ...

Mortalita – pády (W00–W19)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako ...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Limitace Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtnost zahrnuje všechna zaznamenaná úmrtí bez rozlišení pří...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrt...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, ...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, k...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence mezoteliomu (dg. C45) udává počet osob s dan...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva zahrnuje všec...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechn...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna ú...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrt...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů prsu (dg. C50) u žen udá...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnu...

Mortalita - nehody (V01–X59)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru jícnu (dg. C15) udává poče...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru močového měchýře (dg. C67)...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jak...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů žaludku (dg. C16) udává po...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahr...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmr...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru vaječníku (dg. C56) udává ...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce ...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udá...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů kolorekta (dg. C18-C20) ud...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů (dg. C00–C97) udává počet ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, k...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubného novotvaru prostaty (dg. C61) udává p...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů hrdla děložního (dg. C53) ...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plí...

O portálu

... stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na ...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbu...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zá...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna ...

Mortalita - ostatní příčiny

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demo...

Celková mortalita

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních počt... ... je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, demo...

4.6. Přístrojové vybavení

Nápověda

... prezentace indikátorů zdraví a zdravotní péče Dostupné nástroje a výstupy 1. Vyhle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Hlášené případy pohlavních nemocí

... systém Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registr pohlavních nemocí, Český statistický úřad – demografické údaje... ... jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Statistickou jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, ...

6.1. Incidence dle diagnóz

Pohyb obyvatel

Souhrnné přehledy

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Věková struktura obyvatelstva

... 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních a rela...

Úvod

... nově vznikajícího Strategického rámce Zdraví 2030. Situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a zapojení ÚZIS ČR v ...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem