Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 81

1.2.6 Zemřelí celkem

... statistika, mortalita, smrt...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

... statistika, mortalita, smrt...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita, smrt...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

...smrt...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...smrt...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... statistika, mortalita, smrt...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... statistika, mortalita, smrt...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

...smrt...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...smrt...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

... statistika, mortalita, smrt,...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... perinatální smrt...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

... kojenec, smrt,...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci, smrt...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... a nehody, rány a poranění, otrava, smrt...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita, smrt...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... nemoc, smrt...

Celková mortalita

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt...

Populační projekce

... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výs... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtno... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... Smrtelná předávkování drog...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chr...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poru...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zh...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro...

Mortalita - nehody (V01–X59)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – pády (W00–W19)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita - ostatní příčiny

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...