Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 63

2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce,... ... syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce,... ... syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... počet nakažených osob. Klíčová slova:sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, která podléhá hlášení, včetně reinfekcí. Povinnému hlášení pohlavní nemocí pod... ... a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57). Datové ... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v P... ... nemocí podléhají tyto nemoci: Vrozená syfilis (A50), časná syfilis (A51), pozdní syfilis (A52), jiná a neurčená syfilis (A53)... ... infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v P... ... (A52), jiná a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57). Datové ... ... syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v ... ...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ... ... infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce,... ... syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea...

1.6. Zemřelí

...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s...

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

... Vybrané infekční nemoci podle... ...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. ... ... nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

Infekční onemocnění

...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. ... ... nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ...infekční nemoci,...

2.3. Diabetes mellitus

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Tuberkulóza

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Hlášené případy tuberkulózy

... recidivy. Klíčová slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v PD... ... slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v ... ... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

...infekce, infekční nemoci, virová he... ... infekční nemoci, virová ...

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

2.2. Infekční onemocnění

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. ... ... nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

2.7. Indikátory ECHI

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ...infekční nemoci,...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

2.7.3 Chronická nemocnost

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

Zdroje dat

... zdraví Informační systém infekční nemoci (IS IN) Registr pohlavních nemocí (RPN) Registr tuberkulózy (R...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... infekce, AIDS,...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)