Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 112

1.6. Zemřelí

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a p... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s... ... infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové skupiny...

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

... Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... počet nakažených osob. Klíčová slova:sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57). Datové ... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v P... ...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

... Vybrané infekční nemoci podle... ...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

Infekční onemocnění

...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

2.3. Diabetes mellitus

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Tuberkulóza

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. B... ... infekce, AIDS,... ...HIV infekce, AIDS,... ... infekce, AIDS,...

Hlášené případy tuberkulózy

... recidivy. Klíčová slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v PD... ... slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v ... ... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ...infekční nemoci,...

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

...infekce, infekční nemoci, virová he... ... infekční nemoci, virová ...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

2.2. Infekční onemocnění

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ...infekční nemoci,...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...Věkové skupiny obyvatelstva k 1....

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

2.7. Indikátory ECHI

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo ...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Zdroje dat

... zdraví Informační systém infekční nemoci (IS IN) Registr pohlavních nemocí (RPN) Registr tuberkulózy (R...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

2.7.3 Chronická nemocnost

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

Mortalita - ostatní příčiny

2.4. Další onemocnění

Celková mortalita

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

1.5.4 Živě narození podle věku matky

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

Věková struktura obyvatelstva

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

Nápověda