Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 68

1.6. Zemřelí

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

... Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a p... ...sexuálně přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s... ... nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s... ... infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s...

2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... počet nakažených osob. Klíčová slova:sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57). Datové ... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v P... ...sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

... Vybrané infekční nemoci podle... ...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

Infekční onemocnění

...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,...

2.3. Diabetes mellitus

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Tuberkulóza

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Hlášené případy tuberkulózy

... recidivy. Klíčová slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v PD... ... slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v ... ... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. B... ... infekce, AIDS,... ...HIV infekce, AIDS,... ... infekce, AIDS,...

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

...infekce, infekční nemoci, virová he... ... infekční nemoci, virová ...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ...infekční nemoci,...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

2.2. Infekční onemocnění

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

2.7. Indikátory ECHI

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ...infekční nemoci,...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... zjištěné případy HIV/AIDS u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydli...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo ...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

Zdroje dat

... zdraví Informační systém infekční nemoci (IS IN) Registr pohlavních nemocí (RPN) Registr tuberkulózy (R...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

2.7.3 Chronická nemocnost

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... s diagnostikovaným onemocněním HIV/AIDS k 31. 12. daného ...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)