Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 32

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

... Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního st... ...plošný screening, vrozené vady, novorozenec, gestační vě... ... screening, vrozené vady, novorozenec, gestační v... ... screening, vrozené vady, novorozenec, gestační v... ... screening, vrozené vady, novorozenec, gestační věk...

9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

... Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte... ...vrozené vady, novorozenec, narozené živého dítěte, prenatální diagnó... ... vady, novorozenec, narozené živého dítěte, prenatální diagnó...

10. Indikátory zdravotní péče

...vrozené vady, novorozenec, narozené živého dítěte, prenatální diagnó... ... vady, novorozenec, narozené živého dítěte, prenatální diagnó...

9.3.4 Živě narození s vrozenou vadou

...vrozené vady, novorozenec, narození živého dí... ... vady, novorozenec, narození živého dí...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

...plošný screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trimes...

Výskyt vrozených vývojových vad

... ICBDSR a EUROCAT. Klíčová slova:vrozené vady, novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fétus ... ... slova:vrozené vady, novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fétus výstup v PDF... ...vrozené vady, novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fétus... ... vady, novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fétus...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... hmotnost, novorozenec, novorozenec s nízkou porodní hmotností, novorozenec s velmi nízkou porodní hmo...

6.1.30 Živě narození podle porodní hmotnosti

... hmotnost, novorozenec, novorozenec s nízkou porodní hmotností, novorozenec s velmi nízkou porodní hmo...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening výstup v ... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v ... ... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening...

9.3. Další screeningové programy

... děložního čípku, plošný screening...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening výstup v ... ... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening...

Průměrný věk matky

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

... prsu, plošný screening...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

... prsu, plošný screening...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

... nádory, plošný screening...

Index stáří

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

1.1.5 Index stáří

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

1.5.4 Živě narození podle věku matky

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

Věková struktura obyvatelstva

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci