Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 76

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

... Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a úze... ... Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a úze... ... Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území... ...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání,... ...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemoci...

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

... Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a poh... ... Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a poh... ... Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohla... ...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání,... ...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemoci...

2.7. Indikátory ECHI

...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo... ... z povolání, povolání, zaměstnání,... ...nemoci z povolání, povolání, zaměstnání, nemoci...

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

... Nemoci z povolání a... ... Nemoci z povolání a... ... Nemoci z povolání a i... ... neschopnost, nemoci...

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z... ... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z... ... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol sezna...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z... ... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z... ... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol sezna...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

... podle zaměstnání... ... demografie, zaměstnání, povolání... ... populační charakteristiky, demografie, zaměstnání,...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

... Obyvatelstvo podle zaměstnání... ... demografie, zaměstnání, povolání... ... populační charakteristiky, demografie, zaměstnání,...

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po... ... pracovník, pracovníci, povolání...

7.1. Celková mortalita

... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a pracovního vztahu za rok 2017... ... pracovník, pracovníci, povolání...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... nově hlášených nemocí z povolání (NzP) a ohrožení NzP v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu NzP a pět... ... nově hlášených nemocí z povolání (NzP) a ohrožení NzP v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu NzP a pět... ... nově hlášených nemocí z povolání (NzP) a ohrožení NzP v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu NzP a...

2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

... Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a ... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a ... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf...

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

... Vybrané infekční nemoci podle... ... infekční nemoci,...

7. Mortalita

... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a typu péče za rok 2017...

6. Morbidita

... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

1.6. Zemřelí

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... případy pohlavních nemocí... ... případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Statistickou je... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková inf...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a kraje za rok 201...

Zdroje dat

... náhrad (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) Národní registr úrazů (... ... (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) Národní registr úrazů (... ... náhrad (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) Národní regi...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) za roky 2010 až 2017...

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

... pracovník, pracovníci, povolání...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... hlášených případů vybraných infekčních nemocí... ... neschopnost, nemoci...

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

... pracovník, pracovníci, povolání...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku...

5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

... pracovník, pracovníci, povolání...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. A... ... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum ... ... nemoci,...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vy... ...nemoci trávicího systému, mo...

2.2. Infekční onemocnění

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a v přepočtu na obyv...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... některých infekčních a parazitárních nemocí... ... v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. A... ... nemoci,...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

... nemocí trávicí soustavy (... ... stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vy... ...nemoci trávicího systému, mo...

2.3. Diabetes mellitus

... infekce, infekční nemoci...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 1... ... stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s...

Tuberkulóza

... infekce, infekční nemoci...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav...

Infekční onemocnění

... infekční nemoci,...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 ob...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina...

Hlášené případy tuberkulózy

... slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v ... ... infekce, infekční nemoci...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 ob...

2.7.3 Chronická nemocnost

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40-J44, J47) absolutně a standardizovaně na počet ob...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci,...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum ...

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... neschopnost, nemoci...

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

... infekce, infekční nemoci...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... infekce, infekční nemoci...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... cévních nemocí mozku... ... stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... infekční nemoci, virová ...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

... ischemických nemocí srdečních (... ... stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J... ... stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 ob...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a zřizovatele za rok 2017...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 ob...

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... neschopnost, nemoci...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... nemoci,...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

... značným výkyvům v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ...nemoci ledvin,...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

... značným výkyvům v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ...nemoci jater,...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

... značným výkyvům v čase. Klíčová slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v PDF... ...nemoci dýchacího systému, mo...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... nemoci,...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

... chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 ob...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

...nemoci ledvin,...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

...nemoci jater,...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... nemoci,...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

...nemoci dýchacího systému, mo...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... nemoci,...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum ...