Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 61

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

... Národní screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening výstup v PD... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening výstup v ... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný s... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

...nádory prsu, plošný s... ... prsu, plošný screening...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

...plošný screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trimes...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...nádory prsu, plošný s... ... prsu, plošný screening...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening výstup v ... ... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v ... ... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening...

9.3. Další screeningové programy

... děložního čípku, plošný screening...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

...nádory prsu,...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

...nádory prsu,...

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

...plošný screening, vrozené vady, novorozenec, gestační vě...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v P... ...nádory prsu, ženy, ...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

... děložního čípku, plošný screening...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

...nádory prsu, ženy, ...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

... nádory, plošný screening...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

8.1. Hospitalizace – základní údaje

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12