Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 82

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (... ... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... Intervalová prevalence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,... ... kůže, melanom, prevalence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (... ... stav obyvatel. Incidence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období. ... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... – zhoubný melanom kůže (... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, prevalence...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

... Prevalence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, prevalence...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie, prevalence...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, prevalence...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... jícnu, prevalence...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)... ... zhoubných novotvarů kromě ne- -melanomových kožních (C00–C97 bez C44) v Kraji Vysočina a v celé České republ... ... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... incidence, prevalence,...

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... tedy všechny zhoubné novotvary, včetně melanomu kůže (C44). Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, d...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

7. Mortalita

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

8.2. Hospitalizační mortalita

...Prevalence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a na 1 000 o...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

2.4.2 Mozková mrtvice

... cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2016, v %...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

9.3. Další screeningové programy

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 1 000 oby...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12