Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 87

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (... ... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ... stav obyvatel. Incidence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období. ... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,... ... kůže, melanom, incidence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (... ... Intervalová prevalence zhoubného melanomu kůže (dg. C43) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s... ...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... – zhoubný melanom kůže (... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s... ...nádory kůže, melanom,... ... kůže, melanom,...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, incidence...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, incidence...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)... ... zhoubných novotvarů kromě ne- -melanomových kožních (C00–C97 bez C44) v Kraji Vysočina a v celé České republ... ... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ... incidence, prevalence,...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... tedy všechny zhoubné novotvary, včetně melanomu kůže (C44). Datové zdroje Český statistický úřad – statistika příčin úmrtí, d...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

1.1. Obyvatelstvo

... mozková příhoda, incidence...

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

9.3. Další screeningové programy

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

8.1. Hospitalizace – základní údaje

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12