Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 73

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory jícnu,... ... jícnu, prevalence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

...nádory jícnu,...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

Prevalence novotvarů

...Prevalence... ...prevalence,...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob... ... nádory, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ...Prevalence diabetu mellitu v roce 2015 v ČR absolutně a na 1 000 o... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, prevalence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, prevalence...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.20 Intervalová prevalence – mozková mrtvice

... Intervalová prevalence – mozková mr... ... mozková příhoda, prevalence...

6.2.19 Intervalová prevalence – akutní infarkt myokardu

... Intervalová prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, prevalence...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie, prevalence...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop... ... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... slova: nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... incidence, prevalence,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob... ... pneumologie, prevalence...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

6.2.17 Intervalová prevalence – demence

... Intervalová prevalence – d...

6.2.18 Intervalová prevalence – deprese

... Intervalová prevalence – d...

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

2.7.14 Riziková konzumace alkoholu, celoživotní a měsíční prevalence

... alkoholu, celoživotní a měsíční prevalence...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

10.8 Přežití pacientů se zhoubnými nádory

2.4.2 Mozková mrtvice

... mozková příhoda, prevalence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... myokardu, prevalence,...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015, v %...

5.2. Věk lékařů

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

6.1. Incidence dle diagnóz

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

Incidence novotvarů

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

2.1.1 Incidence novotvarů podle diagnóz

2.1.4 Incidence novotvarů podle kraje a okresu

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12