Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 82

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, preva... ... dělohy, nádory děložního čípku,... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... Národní screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v PDF... ... screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný scree...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, incid... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v PDF... ... postupy. Klíčová slova:nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, morta... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy,... ... dělohy, prevalence...

9.3. Další screeningové programy

...nádory děložního čípku, plošný s...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, morta... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

...nádory děložního čípku, plošný s...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

...nádory děložního čípku, plošný s...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

...nádory dělohy,...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, prevalence...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, prevalence...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... jícnu, prevalence...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... incidence, prevalence,...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

... Prevalence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, prevalence...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie, prevalence...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, prevalence...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

7. Mortalita

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

8.2. Hospitalizační mortalita

...Prevalence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a na 1 000 o...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

2.4.2 Mozková mrtvice

... cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2016, v %...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 1 000 oby...