Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 87

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory plic, nádory průdušnice, in... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, incide... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory,... ... incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory kůže, melanom, i... ... kůže, melanom, incidence...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory pleury, mezoteliom, azbest,... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory,... ... nádory, incidence...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory prsu,... ... prsu, incidence...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ...nádory prostaty,... ... prostaty, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory jícnu, ... ... jícnu, incidence...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory žaludku, ... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory,... ... orgány ženské - nádory, incidence...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ...nádory močového měchýře, inci... ... močového měchýře, incidence...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy, ... ... dělohy, incidence...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory,... ... hematologické nádory, incidence...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... (kraje, okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ...nádory, incidence, prevalence,... ... incidence, prevalence,...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... Národní screeningové centrum, nádory tlustého střeva, nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening výs... ... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná... ... screeningové centrum, nádory tlustého střeva, nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screeni...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... (kraje, okresy). Klíčová slova: nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ...nádory, incidence, prevalence,... ... incidence, prevalence,...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

... nádory... ...incidence,...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... Národní screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v PDF... ... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná... ... screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

1.1. Obyvatelstvo

... mozková příhoda, incidence...

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory plic, nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v PDF... ...nádory plic, nádory průdušnice, nádory hrtanu, mor...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, preval...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ...nádory kůže, melanom, m...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

...nádory plic, nádory průdušnice, pr...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

...nádory plic, nádory průdušnice, nádory hrtanu, mor...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

9.3. Další screeningové programy

...nádory děložního čípku, plošný screen...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v PDF... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortal...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

...nádory jícnu, ...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

... Národní screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening výstup v PD... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný s...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortal...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

...nádory tlustého střeva, nádory konečníku, mort...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory žaludku, mortalita výstup v P... ...nádory žaludku, ...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ...nádory prostaty,...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v PD... ...nádory kůže, melanom, m...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v PD... ...nádory tlustého střeva, m...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v P... ...nádory prsu, ženy, ...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... a postupy. Klíčová slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... nádory,...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

...nádory kůže, melanom, p...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... hematologické nádory,...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

...nádory pleury, mezoteliom, azbest,...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

...nádory prsu,...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

...nádory jícnu, ...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

...nádory močového měchýře, prev...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

...nádory žaludku, ...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... orgány ženské - nádory,...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

...nádory dělohy, ...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... nádory,...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

...nádory,...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

...nádory prostaty,...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... hematologické nádory,...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

...nádory děložního čípku, plošný screen...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

...nádory prsu, plošný s...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

...nádory děložního čípku, plošný screen...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...nádory prsu, plošný s...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

... nádory, plošný s...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

...nádory žaludku, ...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

...nádory prostaty,...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... nádory,...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

...nádory prsu, ženy, ...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... hematologické nádory,...