Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 119

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...mortalita, kojenec, smrt,... ... kojenec, smrt,... ... kojenec, smrt,... ... kojenec, smrt, věk...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

... statistika, mortalita, smrt,... ... statistika, mortalita, smrt, kojenec... ... statistika, mortalita, smrt,...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko... ... mortalita, smrt, příčina smrti, kojenec... ... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Průměrný věk matky

... věk... ... statistika, věk...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

... obyvatelstva (věk 15+...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

... nezaměstnanost (věk 15+...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... Celková mortalita v krajích a ... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... Mortalita dle příčin úm... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECH... ...smrt...

1.2.6 Zemřelí celkem

... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

... absolutně a na 100 tis. obyvatel dle věku a... ... výživy, primární prevence, kojenec, kojení, fyziologie výživy kojenců, mateřské mléko...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

...mortalita, perinatální s... ... perinatální smrt...

Index stáří

... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... Specifická úmrtnost podle věkových ... ... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 tis. o... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

Celková mortalita

... mortalita... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura ... ... a podíl obyvatel v 5-letých věkových kategoriích k 1.7. a k 3... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...Věkové kategorie obyvatelstva k 1. ... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...Věkové skupiny obyvatelstva k 1. ... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.1.5 Index stáří

... seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a o... ... a podíl obyvatel ve věkových kategoriích k 3... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

... osob ve věku 80+ v... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

... Živě narození podle věku... ... a vybraných diagnostických skupin a věkových skupiny, pouze ... ... statistika, narození živého dítěte, věk...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

... Narození celkem podle věku... ... statistika, narození dítěte, věk...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

...smrt...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...smrt...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...smrt...

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

... vrozené vady, novorozenec, gestační věk...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura ... ... obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel p... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... Celková mortalita; ECHI... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtno... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci, smrt...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

... Zastoupení osob ve věku 80+ v... ... osob ve věku 80+ v populaci absolutně a v ... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... a nehody, rány a poranění, otrava, smrt...

Populační projekce

... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika ... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výs... ... období zůstaly hodnoty plodnosti podle věku na úrovni období, ze kterých se úhrnná plodnost počítá. Dosahuje-li úhrnná plo... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... nemoc, smrt...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

... Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI... ...mortalita...

7. Mortalita

... Mortalita...

8.2. Hospitalizační mortalita

... Hospitalizační mortalita... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie oper...

7.1. Celková mortalita

... Celková mortalita...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol M... ... pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol ... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mort...

Mortalita - ostatní příčiny

...Mortalita - ostatní ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ...mortalita...

Mortalita – pády (W00–W19)

...Mortalita – pády (W... ... a postupy. Klíčová slova:úrazy pádem, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... pádem, mortalita...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

...Mortalita – dopravní nehody (V... ... slova:dopravní nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nehody, mortalita...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... Mortalita – onemocnění ledvin (N0... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... ledvin, mortalita...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... Mortalita – onemocnění jater (K7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... jater, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

...Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C1... ... slova:nádory žaludku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... žaludku, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

...Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C... ... slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... prostaty, mortalita...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoci, mortalita...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... Mortalita – diabetes mellitus (... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... mellitus, mortalita...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

...Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43... ... slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... kůže, melanom, mortalita...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... Mortalita – ostatní př... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ...mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

...Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18... ... slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... tlustého střeva, mortalita...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg. J... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... mortalita, pneumologie,...

7.4. Místo úmrtí

... násilí, mortalita...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

...Mortalita cévních nemocí mozku (I... ... slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... poruchy, mortalita...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

...Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B... ... slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

...Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u že... ... slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... prsu, ženy, mortalita...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... pádem, mortalita...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

...Mortalita nemocí trávicí soustavy (K... ... slova:nemoci trávicího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... trávicího systému, mortalita...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

...Mortalita ischemických nemocí srdečních (I2... ... slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

...Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)... ... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nemoci, mortalita...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... infekce, AIDS, mortalita...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nehody, mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

...Mortalita – zhoubné novotvary (C... ... slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... žaludku, mortalita...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... Mortalita – respirační onemocnění (J00–... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dýchacího systému, mortalita...

Mortalita - nehody (V01–X59)

...Mortalita - nehody... ... slova:úrazy a nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... a nehody, mortalita...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoc, demence, mortalita...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

...Mortalita onemocnění ledvin (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... ledvin, mortalita...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... poruchy, mortalita...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

...Mortalita onemocnění jater (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... jater, mortalita...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chr... ... trávicího systému, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

...Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)... ... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... hematologické nádory, mortalita...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... prostaty, mortalita...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

...Mortalita diabetu mellitu... ... slova:diabetes mellitus, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... mellitus, mortalita...

8. Hospitalizace

...mortalita,...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... kůže, melanom, mortalita...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkolo... ... incidence, prevalence, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C3... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

...Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... Mortalita – úrazy, otravy (S... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... nemoci, mortalita...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... sebepoškozování, mortalita...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

...Mortalita respiračních onemocnění (J0... ... slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... dýchacího systému, mortalita...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zh... ... nádory, mortalita...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... násilí, mortalita...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... prsu, ženy, mortalita...

11. Mobilita a migrace pacientů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

...Mortalita - úrazy a otravy ... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... choroba srdeční, mortalita...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poru... ... zdraví, mortalita...

2.4.2 Mozková mrtvice

... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... Smrtelná předávkování drog... ...mortalita, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mort...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence, mortalita...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... tlustého střeva, nádory konečníku, mortalita...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... a nehody, mortalita...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

...Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G... ... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nemoci, mortalita...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku daného ... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

...mortalita,...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... hematologické nádory, mortalita...

1.1.3 Naděje dožití

... (počet let, které jedinci v daném věku zbývají prožít za předpokladu zachování stávajících úmrtnostních podmínek)... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... absolutně a na 100 000 obyvatel dle věku a... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

...Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... slova:Alzheimerova nemoc, demence, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ... nemoc, demence, mortalita...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... a vybraných diagnostických skupin a věkových skupiny, pouze ... ... myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

... dožití (v letech) u mužů ve věk... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

... dožití (v letech) u žen ve věk... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... její podíl na celkové naději dožití ve věku 0 a 65... ... délka života, demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalit...