Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 86

4.4. Zdravotnická záchranná služba

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka... ... fond, lůžková zařízení,... ... fond, lůžková zařízení, lůžka...

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka, lékaři... ... fond, lůžková zařízení, lůžka, l... ... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka... ... fond, lůžková zařízení,... ... fond, lůžková zařízení, lůžka...

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka, lékaři... ... fond, lůžková zařízení, lůžka, l... ... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka, lékaři... ... fond, lůžková zařízení, lůžka, l... ... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka... ... fond, lůžková zařízení,... ... fond, lůžková zařízení, lůžka...

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

...lůžkový fond, lůžková zařízení, lůžka... ... fond, lůžková zařízení,... ... fond, lůžková zařízení, lůžka...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

...lůžkový fond, lůžková zařízení, oblož... ... fond, lůžková zařízení,...

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

...lůžkový fond, lůžková za... ... fond, lůžková zařízení...

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

...lůžkový fond, lůžková za... ... fond, lůžková zařízení...

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

...lůžkový fond, lůžková za... ... fond, lůžková zařízení...

4.2. Lůžková péče

Počet lůžek podle typu péče

...lůžka, zdravotnická ...

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

...lůžka, zdravotnická ...

Analýzy a publikace

... vše Lůžková péče (lůžkový fond) 2017 2016 2015...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... lůžek na počet lékařů u lůžka (v lůžkové pé...

Počty zdravotnických zařízení

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... s odbornou způsobilostí (§ 5–§ 21a) u lůžka (v lůžkové pé...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

6.1.27 Otravy

9. Preventivní programy

4.6. Přístrojové vybavení

8.2. Hospitalizační mortalita

1.7. Socioekonomické ukazatele

8. Hospitalizace

12. Dostupnost péče

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

8.1. Hospitalizace – základní údaje

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

12.1. Indikátory dostupnosti péče

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Zdroje dat

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14