Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 85

4.4. Zdravotnická záchranná služba

... fond, lůžková zařízení, lůžka...

Počet lůžek podle typu péče

...lůžka, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

...lůžka, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

... fond, lůžková zařízení, lůžka...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

...zdravotnická zařízení...

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

... fond, lůžková zařízení, lůžka,...

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

... fond, lůžková zařízení, lůžka...

9. Preventivní programy

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

... fond, lůžková zařízení, lůžka...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.2. Hospitalizační mortalita

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

12. Dostupnost péče

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.2. Lůžková péče

...zdravotnická zařízení...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

... zdravotnická zařízení...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... zdravotnická zařízení...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... zdravotnická zařízení...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... lůžek na počet lékařů u lůžka (v lůžkové pé...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... s odbornou způsobilostí (§ 5–§ 21a) u lůžka (v lůžkové pé...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

6.1.27 Otravy

4.6. Přístrojové vybavení

1.7. Socioekonomické ukazatele

8. Hospitalizace

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

8.1. Hospitalizace – základní údaje

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

Analýzy a publikace

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14