Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 61

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

...plošný screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trimes...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening výstup v ... ... nádory konečníku, nádory kolorekta, plošný screening...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v ... ... čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening výstup v ... ... screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening...

9.3. Další screeningové programy

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...kolorektální nádory, plošný s... ... nádory, plošný screening...

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

...plošný screening, vrozené vady, novorozenec, gestační vě...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

... prsu, plošný screening...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

... děložního čípku, plošný screening...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

... prsu, plošný screening...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

...kolorektální nádory,...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

...kolorektální nádory,...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

8.1. Hospitalizace – základní údaje

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12