Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 112

11. Mobilita a migrace pacientů

...infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebro... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, ú... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,... ... srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 d... ...infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebro... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, ú... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,... ... srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... Akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs... ... myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs... ... myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.2 Mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, pr... ... myokardu, ischemická choroba srdeční,...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt myokardu... ...infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence, vý... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,...

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, p... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy,...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence, v... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,...

Mozková mrtvice (I60–I64)

...cévní mozková příhoda...

1.1. Obyvatelstvo

...cévní mozková příhoda,...

Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

... infarkt myokardu (I21,... ...infarkt myokardu...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

...Mortalita ischemických nemocí srdečních (I2... ... slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... choroba srdeční, mortalita... ...ischemická choroba srdeční,...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... choroba srdeční, mortalita... ...ischemická choroba srdeční,...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... poruchy, mortalita... ...cerebrovaskulární poruchy,...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

...Mortalita cévních nemocí mozku (I... ... slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... poruchy, mortalita... ...cerebrovaskulární poruchy,...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

...infarkt myokardu,...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poruchy duševní a poruchy chování zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... zdraví, mortalita...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... nemoci, mortalita...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

...Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)... ... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... nemoci, mortalita...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

...mortalita, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... Specifická úmrtnost podle věkových s... ... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 tis. ob... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... a úmrtnost podle... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

2.7. Indikátory ECHI

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného napadení nebo útoku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... násilí, mortalita...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... Zemřelí a úmrtnost podle... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg. J... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl ... ... mortalita, pneumologie,... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zahrnuje všechna úmrtí, k... ... obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,... ... bronchitida, mortalita, pneumologie, úmrtnost...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... Celková mortalita v krajích a ... ... statistika, mortalita,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... Mortalita dle příčin úm... ... statistika, mortalita,...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

... Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI... ...mortalita...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... Celková mortalita; ECHI... ... zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtnost zahrnuje všechna zaznamenaná úmrtí bez rozlišení příčiny. Datové zdroje St... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... Mortalita – onemocnění ledvin (N0... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... ledvin, mortalita...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... Mortalita – onemocnění jater (K7... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ... jater, mortalita...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zák... ... nemoci, mortalita...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... Mortalita – diabetes mellitus (... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... mellitus, mortalita...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... Mortalita – ostatní př... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku ostatních příčin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ...mortalita...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vyb... ... pádem, mortalita...

7. Mortalita

... Mortalita...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příč... ... infekce, AIDS, mortalita...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina sm... ... nehody, mortalita...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... žaludku, mortalita...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... Mortalita – respirační onemocnění (J00–... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... dýchacího systému, mortalita...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy ... ... nemoc, demence, mortalita...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní p... ... prostaty, mortalita...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... kůže, melanom, mortalita...

8.2. Hospitalizační mortalita

... Hospitalizační mortalita...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice a průdušky zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... Mortalita – úrazy, otravy (S... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrt... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného sebepoškození zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... sebepoškozování, mortalita...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako z... ... nemoci, mortalita...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4... ... zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti by... ... nádory, mortalita...

Mortalita – pády (W00–W19)

...Mortalita – pády (W... ... a postupy. Klíčová slova:úrazy pádem, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vyb... ... pádem, mortalita...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

...Mortalita – dopravní nehody (V... ... slova:dopravní nehody, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina sm... ... nehody, mortalita...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl... ... prsu, ženy, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

...Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C1... ... slova:nádory žaludku, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... žaludku, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

...Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C... ... slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní p... ... prostaty, mortalita...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

...Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43... ... slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... kůže, melanom, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

...Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18... ... slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako... ... tlustého střeva, mortalita...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

...Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B... ... slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako z... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

...Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u že... ... slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl... ... prsu, ženy, mortalita...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

...Mortalita nemocí trávicí soustavy (K... ... slova:nemoci trávicího systému, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... trávicího systému, mortalita...

7.1. Celková mortalita

... Celková mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

...Mortalita – zhoubné novotvary (C... ... slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti by... ... nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

Mortalita - nehody (V01–X59)

...Mortalita - nehody... ... slova:úrazy a nehody, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán st... ... a nehody, mortalita...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

...Mortalita onemocnění ledvin (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... ledvin, mortalita...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku zahrnuje všechna úmr... ... tlustého střeva, nádory konečníku, mortalita...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

...Mortalita onemocnění jater (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ... jater, mortalita...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán st... ... a nehody, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

...Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)... ... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahrnuje všechna úmrtí,... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

...Mortalita diabetu mellitu... ... slova:diabetes mellitus, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... mellitus, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C3... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce zahrnuje všechna úm... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy j... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahrnuje všechna úmrtí,... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

...Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy j... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECH...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

...Mortalita respiračních onemocnění (J0... ... slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... dýchacího systému, mortalita...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol M... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

...Mortalita - úrazy a otravy ... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrt... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

...Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G... ... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zák... ... nemoci, mortalita...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

...Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... slova:Alzheimerova nemoc, demence, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy ... ... nemoc, demence, mortalita...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 000 ob...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 000 ob...

Mortalita - ostatní příčiny

...Mortalita - ostatní ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:mortalita výstup v ... ...mortalita...

Celková mortalita

... mortalita... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

Populační projekce

... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika ... ... k dlouhodobému snižování. Hrubá míra úmrtnosti: Počet zemřelých v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. danéh... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.6 Zemřelí celkem

... statistika, mortalita,...

7.4. Místo úmrtí

... násilí, mortalita...

8. Hospitalizace

...mortalita,...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkolo... ... incidence, prevalence, mortalita...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

... Očekávaný vývoj úmrtnost... ... statistika, mortalita,...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita,...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence, mortalita...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

... statistika, mortalita, smrt,...

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

...mortalita,...

1.1.3 Naděje dožití

... za předpokladu zachování stávajících úmrtnostních ... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

...mortalita, perinatální s...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...mortalita, kojenec, smrt,...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

... délka života, demografické tabulky, mortalita...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

... délka života, demografické tabulky, mortalita...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... délka života, demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalit...